ثبت تصور شما از شَلغَم‌الدّین

شما  با هر نژاد و طرز تفکری آزادید تصور خود را از نگارنده املت نامه ثبت کنید و منتظر و مطمئن باشید که «تصور» شما در بخش «تصورات دیگران از شَلغَم‌الدّین» همواره به روز و ثبت خاهد شد. از این موضوع نیز خیالتان جمع باشد که اگر تصورتان منفی‌ست گروهک‌های تروریستی فردا اقدام به ریختن کود مرغ زیر فرش‌ها و موکت‌هایتان نخاهند کرد.

نام شما

تاریخ ثبت تصور شما (اجباری‌ست)

نژاد شما (اجباری‌ست)

چه خوب است تصورتان عنوان داشته باشد

متن تصورتان(اجباری‌ست)