کمپین حمایت از شیخ برای خرید دوربین لعنتی

خاهشن اینجا جمع نشین، بیشتر آبروی مارو نبرین. حالا یه شوخی کردیم. ما با توت فرنگی صورتمون رو سرخ نگه می داریم. بفرمایید. بفرمایید.

aKzNmOO_460s_f

اجرا شده توسط: همیار وردپرس