کمپین حمایت از شیخ برای خرید دوربین لعنتی

خاهشن اینجا جمع نشین، بیشتر آبروی مارو نبرین. حالا یه شوخی کردیم. ما با توت فرنگی صورتمون رو سرخ نگه می داریم. بفرمایید. بفرمایید.

aKzNmOO_460s_f